Урок по БЕЛ за 7 клас №34 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – теория

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по литература за 7 клас №34 – „Отечество любезно, как хубаво си ти!“, Иван Вазов – теория

За автора – Иван Вазов

Роден в град Сопот на 27.06.1850 г. Умира на 22.09.1921 г. в София. Работи като учител, преводач, редактор на вестници и списания. Министър е на народната просвета през периода 1897 – 1899 г. Активната му творческа дейност е основно през десетилетията след Освобождението. Пише стихотворения, разкази, пътеписи, повести, романи и е първият български професионален писател. В произведенията му намира отражение голямо многообразие от теми, затова творчеството му основателно е определяно като „история и география“ на България. Известен е като „народен поет“, „дядо Вазов“, „Патриарха на българската литература“.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


За творбата: „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

Род – лирика

Жанр – стихотворение

Композиция – Стихотворният текст е оформен в пет строфи (седемстишия). Във всяка строфа (с изключение на последната) първият стих се повтаря и като последен, което прави композицията на строфата кръгова. Последната строфа не е с кръгова композиция заради обобщаващия си характер.

Внушения на заглавието – Представлява реторично възклицание, с което се дава израз на възторга и преклонението на лирическия говорител пред родината, на неговата патриотична гордост. Епитетът в инверсия „любезно“ (мило, любимо, скъпо) засилва внушението за родолюбие и преданост към отечеството.

Лирически герои и образи:

 • Лирическият говорител – българин, изпитващ пламенна любов към родината; с въодушевление заявява своето възхищение от всичко родно; изпитва болезнено страдание и искрено огорчение заради своите сънародници, които пренебрегват България и българското и са се откъснали от природата, равнодушни са към нейното съвършенство.
 • Отечеството – образ, представен чрез олицетворение (героят се обръща към него и му говори като на живо същество), защото е много скъп и значим за патриота; характеризира се с изобилни богатства, с изключително красива и многообразна природа; излъчва майчина топлота и има потребност да бъде обичано и ценено.
 • Отчуждените деца на родината майка – „същи чужденци“; не я чувстват достатъчно близка и своя; не я познават достатъчно и не се стремят да я опознаят; не изпитват благодарност за онова, с което ги дарява, защото не съзнават стойността му

Основни идеи, мотиви и внушения:

 • Любовта към отечеството, оценяването на красотата на природата и на всички родни блага, усещането за принадлежност към родината и преклонението пред нейните достойнства
 • Щастието на родолюбеца, познаващ отечеството си
 • Отчуждението от родното, непознаването и незачитането на истински стойностното
 • Гневът и срамът, породени от отчуждението и безразличието на немалко българи

Изразни средства и похвати:

 • Олицетворяване на отечеството чрез пламенното говорене на него
 • Реторични възклицания – „Как чудно се синее небето ти безкрайно“
 • Реторични въпроси – „Отечество, не си ли достойно за любов?“
 • Епитети – „любезно“, „по-пъстра“, „дивен“
 • Инверсия – „свят прекрасен“, „небето ти безкрайно“, „своя рай прекрасен“
 • Метафори – „тайни дремят“, „горите ти са пълни с хармония и хлад“
 • Сравнение – „кат същи чужденци“
 • Антитези – пламенно родолюбие – безразличие; привързаност към отечеството – отчуждение; патриотична гордост – срам

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар