Урок по БЕЛ за 7 клас №3 – Звукови промени в думата: подвижно Ъ, непостоянно Ъ, променливо Я

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №3 – Звукови промени в думата: подвижно Ъ, непостоянно Ъ, променливо Я

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.

Подвижно Ъ

Подвижно Ъ – мястото на ъ в съчетание с р и л между съгласни се мени.

  • ръ, лъ в едносрични думи
    Примери: връв, гръм, глъч
  • ръ, лъ – в многосрични думи, когато след съчетанието има повече от един съгласен звук
    Примери: връзвам, гръмна, глъчка
  • ър, ъл – в многосрични думи, когато след съчетанието стои само един съгласен звук
    Примери: вържа, гълтам, гълча

Забележка: Наблюдават се значителен брой изключения и отклонения от правилата за позицията на Ъ.

Непостоянно Ъ

Непостоянно Ъ – среща се в едни форми на думата (обикновено в крайна неударена сричка или между съгласен звук и л, м, н, р в края на думата), а в други изпада.
Примери: гладък:гладка; театър:театри; добър:добра; момък:момци; какъв:каква

Знанията за непостоянно Ъ могат да служат за проверка на правописа – а или ъ в крайна сричка. Образуваме други граматични форми на думата и ако гласната в някои от тях изпада пишем ъ, ако не – а.

Променливо Я

Променливо Я – запазва се я [ьа] или се променя в е [е] при определени фонетични условия:

Запазва се Я
– в едносрични думи: сняг, цял, бряг
– в многосрични думи, когато е под ударение и пред твърда сричка (сричка, съдържаща а, ъ, о, у) или в края на думата: трясък, лято, голям

Променя се в Е
– под ударение пред мека сричка (сричка,  съдържаща е, и, я, ю, ьо): големи
– когато не е под ударение: снегове, места
– когато следващата сричка съдържа съгласните ж, ч, ш: снежна

В общия случай правилото гласи: променливото Я се изговаря като „я“ само под ударение, и то пред твърда сричка или в края на думата; иначе се заменя с „е“.

Постоянното Я  не се заменя с „е“ при никакви фонетични условия.

От “Познание”


Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

One Comment

Вашият коментар