Урок по БЕЛ за 7 клас №28 Сложно смесено изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №28 Сложно смесено изречение

Сложното смесено изречение се състои от три или повече прости изречения, между които има поне една подчинителна и една съчинителна връзка. Сложното смесено изречение може да бъде:

А. Сложно съчинено в съчетание с подчинени изречения – поне едно от главните изречения е пояснено от едно подчинено:

Разгада тайната, която го измъчваше от години, а не изпитваше удовлетворение.

1                                      2                                                      3

Изреченията 1 и 3 са свързани помежду си чрез съчинителна връзка, а 2 е подчинено на 1.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

Б. Сложно съставно с подчинени съчинени изречения – поне едно главно и две подчинени на него и свързани помежду си съчинително:

Мечтаеше// да свие гнездо // и //да отгледа многобройна челяд.

1                     2                                       3

Изречение 1 е главно, 2 и 3 са подчинени на него и съчинително свързани помежду си.

Пунктуацията на сложните смесени изречения се подчинява на правилата, които определят пунктуацията на сложните съчинени и сложните съставни изречения.


 

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар