Урок по БЕЛ за 7 клас №27 Сложно съставно изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №27 Сложно съставно изречение

Подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съставно изречение

 1. Подчинително свързване – между нееднородни, неравностойни части, едната от които главна, а другата подчинена.

Между простите изречения в състава на сложното подчинителното свързване се осъществява чрез:

 • подчинителни съюзи: че, да, ако, за да, като и др.;
 • относителни местоимения и относителни местоименни наречия: който, чийто, какъвто, където, както и др.;
 • въпросителни местоимения, въпросителни местоименни наречия и частици: кой, чий, кога, ли, дали, нали и др.;
 • безсъюзна връзка.

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 1. Сложно съставно изречение

В сложното съставно изречение простите изречения са в подчинителна връзка помежду си; едно изречение е главно, а друго е подчинено на него.

Разбрах, // че ще дойде. (1 – главно, 2 – подчинено)

1                      2

Подчиненото изречение може и да разкъсва главното. В такива случаи, ако по правило подчиненото изречение трябва да се отдели от главното със запетая, то се отделя и от двете страни:

Иван, който отново закъсня, не познаваше никого от присъстващите.

1                       2                                              1

 

 1. Пунктуация

При пунктуационното оформяне на сложните съставни изречения най-общо възможностите са две: отделяне на простите изречения със запетаи и отсъствие на запетаи. Това основно зависи от начините на свързване между две прости изречения и използваната свързваща дума (ако има такава).

Простите изречения в състава на сложното съставно изречение се отделят едно от друго със запетая. Запетаята се пише на границата между двете изречения, а не непременно пред свързващата дума. В повечето случаи съответната свързваща дума е именно на тази граница, но има и други варианти в това отношение.

Примери:

В двора растяло едно ябълково дърво, || което в годината раждало по една златна ябълка.

Участниците в научната конференция изслушаха 78 доклада, || голяма част от които са със сериозен принос за изследването на замърсяването на въздуха в световен мащаб.

 

Случаи, в които простите изречения в състава на сложното НЕ се отделят със запетаи:

 • Когато двете прости изречения са свързани със съюза да или с въпросителна дума (ли, дали, кой, кого, какъв, чий, защо, кога, къде, колко, как и др.)

Примери:
На Радослав и през ум не му мина да изостави приятелите си в беда.
Интересуваше се колко време остава до полета.
Не можехме да решим чий портрет да поставим на това място.

 • Когато свързващата дума е относително местоимение (който, когото, каквото, колкото) и второто просто изречение пояснява сказуемото на първото

Примери:
Ще получаваш колкото заработиш.
Разбрахме каквото ни интересуваше.
Наказаха когото трябваше.

 • Когато пред свързващата дума стои частицата не или уточняващо наречие (едва, просто, точно, само, дори, чак, именно, тъкмо, почти, още, много, малко, твърде, твърде близо, твърде скоро, единствено и др.)

Примери:
Назначиха я на работа във фирмата не защото е роднина на собственика.
Димитров влезе в залата тъкмо когато лекцията започваше.
Имаше налична храна едва колкото децата да закусят.

 • След съюза и и другите едносрични съюзи без самостойно ударение (а, но, че)

Примери:
Разговаряй с втория в списъка и ако не приеме предложението, се обърни към останалите.
Човек не е истински щастлив, когато получава, а когато дава.
Споделяте ли мнението, че колкото повече опит натрупва един шофьор, толкова по-безотговорен става?
НО:
Семейството трябва да се цени, защото, където има семейство, има подкрепа и надежда.


 

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар