Урок по БЕЛ за 7 клас №23 Второстепенни части на простото изречение: обстоятелствено пояснение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №23 Второстепенни части на простото изречение: обстоятелствено пояснение

Обстоятелствено пояснение пояснява сказуемото откъм време, място, начин, количество, причина, условие и цел на действието.

Открива се с въпросите кога, къде, как, защо и т. н., зададени заедно със сказуемото.

Свързва се със сказуемото без предлог или с предлог: Пристигнаха снощи.; Излезе на улицата.; Бяга за здраве.

Неконкретните, обобщените и абстрактните понятия, назовавани със съществителни имена за лица, с абстрактни съществителни или с нечленувани съществителни (или с други части на речта, употребени вместо такива съществителни) не могат да изпълняват роля на обстоятелствени пояснения за място. Те са допълнения: Качил се на стълба.; Намира утеха в децата си.; Сам е в мъката си. Въпросите в тези случаи са съответно: На какво се качил?; В какво намира утеха?; В какво е сам?, а не Къде?. Различават се от: Качил се на стълбата. Сам е в стаята. (въпрос Къде? – обстоятелствени пояснения за място).

От “Познание”В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар