Урок по БЕЛ за 7 клас №22 Второстепенни части на простото изречение: допълнение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №22 Второстепенни части на простото изречение: допълнение

  1. Същност на допълнението

Допълнение означава предмет, пояснява признакова дума (глагол, прилагателно име или причастие) и допълва значението: пише писмо, зелен на цвят, оставен за Петър. Прието е да се открива с въпросите какво (що), кого, кому, поставени пред сказуемото със съответния предлог или без него. Може да пояснява само глагол, прилагателно име или причастие и това го отличава от определението: жаден за слава (за слава – допълнение); жажда за слава (за слава – определение).

 В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


  1. Видове: пряко и непряко (косвено) допълнение

Прякото допълнение се свързва с поясняваната част без предлог. Открива се с посочените по-горе въпроси без предлог пред тях. Когато е изразено с местоимение за лица в м. р., ед. ч., то е във винителен падеж: срещам го (него).

Непрякото допълнение обикновено се свързва с предлог с поясняваната част и за откриването му се поставя съответния предлог пред въпроса. Безпредложно се свързва непряко допълнение, изразено с местоимение в дателен падеж. Когато не се членува, предложното непряко допълнение може да премине в определение: Купих козметика за жените. (За кого купих козметика? – в случая за жените е непряко допълнение); Купих козметика за жени. (Каква козметика?за жени е определение).

 

  1. Особености на допълнението

Поради относително свободния словоред в българския език допълнението може да заема начална позиция в изречението. Тогава то задължително се удвоява, за да се разграничи от подлога и да се избегне двусмислица: Полицаите заловиха крадците. (Подлогът полицаите е в начална позиция и не се налага удвояване на допълнението крадците.), но: Крадците ги заловиха полицаите.

Допълненията и съгласуваните определения към тях, когато са в мъжки род, единствено число, се членуват с кратък член:  Всички очакваха приема (него) с нетърпение.; Посрещнаха тържествено дългоочаквания гост (него).

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар