Урок по БЕЛ за 7 клас №18 Неизменяеми части на речта: предлог, съюз

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №18 Неизменяеми части на речта: предлог, съюз

Част

на речта

Значение

и употреба

Видове Особености

 

Предлог изразяват
синтактични
отношения на зависимост между частите на словосъчетание или изречение
с конкретно,
с абстрактно
и с граматично
значение
Предлозите в и с имат фонетични варианти във и със, които се употребяват при писане, когато следваща след предлога дума започва съответно с в/ф или с/з: в стаята : във фирмата; с желание : със съжаление.

 

Съюз свързват
еднородни части
в простото
изречение или отделни прости изречения
в сложното
съчинителни и подчинителни

 

 

 

Разликата между предлозите и съюзите е, че предлозите свързват разнородни части на изречението, а съюзите свързват еднородни части на изречението и цели изречения.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар