Урок по БЕЛ за 7 клас №17 Неизменяеми части на речта: наречие

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №17 Неизменяеми части на речта: наречие

Наречията са неизменяеми самостойни думи (части на речта), които назовават обстоятелствата, при които се извършва действие, означават начин на извършване на действие или поясняват признаци.

Неизменяеми думи (неизменяеми части на речта) – тези, които не могат да менят формата си, т.е. имат една единствена форма. Такива са наречията, предлозите, съюзите, междуметията и частиците.

Самостойни думи – тези, които могат да функционират самостойно като части на изречението. Това са съществителните имена, прилагателните имена, числителните имена, местоименията, глаголите и наречията.

Видове наречия

Според значението си наречията биват:

 • за място: горе, високо, напред
 • за време: днес, рано, вечер
 • за начин: зле, бързо, добре
 • за количество и степен: малко, много
 • за причина и цел: затова, защо, затуй
 • за логическо уточняване и модалност: явно, сигурно

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Специфичен вид наречия са местоименните наречия (свързани по произход и функция с местоименията). Според значението си те биват: за място, за време, за начин. Делят се на:

 • Показателни: тук (тука), там, сега, тогава, така, инак, иначе;
 • Въпросителни: къде, где, кога, как;
 • Относителни: където, когато, както;
 • Неопределителни: някога, някъде, някак ;
 • Отрицателни: никога, никъде, никак;
 • Обобщителни: всякога, всякъде, всякак.

 

ПРАВОПИС НА СЛОЖНИТЕ НАРЕЧИЯ

 • Слято се пишат сложните наречия, образувани от предлог и просто наречие (отвън, наблизо, вляво, надалеч, наготово, понякога, поотделно) и от предлог и съществително име (всъщност, навреме, насън, привечер, отръки, вкъщи) .
 • Полуслято се пишат сложните наречия, образувани чрез съчинително свързване на две наречия (веднъж-дваж, живо-здраво, едва-едва, тук-там) или на две повелителни глаголни форми (иди-дойди, кажи-речи). Също и сложни наречия като: току-виж, току-речи, току-така.
 • Полуслято се пишат и сложни наречия (и неопределителни местоимения), образувани с частиците еди-, -годе, -що: еди-как, току-що.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар