Урок по БЕЛ за 7 клас №13 Време на глагола

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №13 Време на глагола

Минало свършено време, минало несвършено време

Глаголно време Употреба (основни случаи) Примери
Минало свършено за действие, извършено в определен минал момент;

за последователни действия в миналото

четох, чете, чете;

четохме, четохте, четоха

Минало несвършено за действие, вършило се в миналото, но незавършено;

за повтарящи се действия в миналото

четях, четеше, четеше;

четяхме, четяхте, четяха

Минало неопределено време

Глаголно време Употреба

(основни случаи)

Примери
Минало неопределено действие, извършено преди момента на говорене, но имащо връзка с настоящето; важен резултат Формите се менят по род!

чел съм, чел си, чел е;

чели сме, чели сте, чели са

Забележка :

  1. Прости и сложни глаголни форми

Проста – състои се само от една част (дума).

Сложна – състои се от форма на спомагателен глагол или частица + някоя проста форма: написал съм, ще работя, бих помогнал, ще съм привършил.

  1. Прости и сложни глаголни времена

Употребата на простите глаголни времена се дефинира само спрямо един ориентационен момент (момента на говорене).

Употребата на сложните глаголни времена се дефинира спрямо повече от един ориентационен момент.

Минало предварително време

Глаголно време Употреба Примери
Минало предварително действие, извършено преди друго минало действие или преди минал

момент

Формите се менят по род !

бях чел, беше/бе чел, беше/бе чел; бяхме чели, бяхте чели, бяха чели

Забележка :

1.  Прости и сложни глаголни форми

Проста – състои се само от една част (дума).

Сложна – състои се от форма на спомагателен глагол или частица + някоя проста форма: написал съм, ще работя, бих помогнал, ще съм привършил.

2.  Прости и сложни глаголни времена

Употребата на простите глаголни времена се дефинира само спрямо един ориентационен момент (момента на говорене).

Употребата на сложните глаголни времена се дефинира спрямо повече от един ориентационен момент.

 


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Бъдеще време в миналото

Глаголно

време

Употреба

(основни случаи)

Примери
Бъдеще време

в миналото

действие, предстояло да се осъществи след даден минал момент щях да чета, щеше да четеш, щеше да чете;

щяхме да четем, щяхте да четете, щяха да четат

Забележка :

  1. Прости и сложни глаголни форми

Проста – състои се само от една част (дума).

Сложна – състои се от форма на спомагателен глагол или частица + някоя проста форма: написал съм, ще работя, бих помогнал, ще съм привършил.

  1. Прости и сложни глаголни времена

Употребата на простите глаголни времена се дефинира само спрямо един ориентационен момент (момента на говорене).

Употребата на сложните глаголни времена се дефинира спрямо повече от един ориентационен момент.

  1. Отрицателни форми

Отрицателните форми на ще, щях са съответно няма, нямаше.

щях да чета – нямаше да чета

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар