Тест математика 7 клас 3

Тест по математика за 7 клас № 3 – Разлагане на многочлен на множители

За да проверите знанията си по темата за Разлагане на многочлен на множители, решете следния тест математика 7 клас № 3. Ще намерите отговорите на задачите най-долу в тази уеб страница.

Зад.1. Стойността на израза 782-278.79+792 е:
а)-1                 б)1                   в)двуцифрено число            г) четирицифрено число

Зад.2. Изразът 12а2у-16а5+4а2 е разложен на прости множители, когато е представен във вида:
а) 4а2(3у-4а3)         б)4а2(3у-4а3+1)          в)а2(12у-16а3+4)        г)3(3а2у-4а52)

Зад.3. Ако ху=2, и х22=251, то х5у33у5 е равно на:
а)502               б)512               в)2008           г)нито едно от посочените числа

Зад.4. Вярното разлагане на израза 16x2y3 – 8xy2 – 12x3y4 е:
а) 4x2y2(4y – 2 – 12xy2)                   б) xy(16xy2 – 8y2 – 12xy2)
в) 4xy2(4xy – 2 – 3x2y2)                    г) 4xy2(4xy – 2y – 3x2y2)

Зад.5. Кой от двучлените участва в разлагането на множители на израза 2х2-18
а)х-9               б) 2х+3                       в) 3х+1                       г) х-3

Зад.6. В разлагането на израза 5а2-20аb+20b2 участва квадратът на:
а)а2+4b2                      b)a+2b            в)5а-4b                       г)а-2b

Зад.7. Изразът х2-4у-х-2у е тъждествено равен на:
а)(х-2у)(х+2у)                        б)(х-2у)2(х+2у)
в)(х+2у)(х-2у-1)                    г)(х-2у)(х+2у-1)

Зад.8. Изразът 4х3-ху2+4х2у-у3 е тъждествено равен на:
а) (х+у)(2х+у)2                      б)(х+у)(2х-у)(2х+у)
в) (х-у)(2х+у)(2х-у)               г) (х-у)(4х2+у2)

Зад.9. Кой от двучлените участва в разлагането на многочлена 3х2+3ху-3хz-3yz на множители:
а)х+у              б) х-у              в)x+z              г) y-z

Зад. 10. Нормалният вид на многочлена, с който се представя изразът  (2х-1)(1+2х)+(1+3х)2 е:
а) 5х2+6х+2                б)13х2+6х                  в)5х2-6х                      г)13х2+6х-2

Зад. 11. Многочленът 9а2-49, разложен на множители, е:
а) (3а-7)2                     б)(3а+7)2                    в)(3а-7)(3а+7)            г)(3а2-7)(3а2+7)

Тест математика 7 клас 3
Вижте информация за нашите курсове:

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас

Пробни матури / изпити по БЕЛ и математика за 7 клас

 

Тест по математика 7 клас № 1
Тест по математика 7 клас № 1

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

Отговори на Тест математика 7 клас 3:

Отговори: зад.1 – Б; зад.2 – Б; зад3 – В; зад.4 – В; зад.5 – Г; зад.6 – Г; зад.7 – В; зад.8 – Б; зад.9 – А; зад.10 – Б; зад.11 – В.

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас