Тест математика 7 клас 2

Тест по математика за 7 клас № 2 – Формули за съкратено умножение

За да проверите знанията си по темата за Цели изрази, решете следния тест математика 7 клас № 2. Ще намерите отговорите на задачите най-долу в тази уеб страница.

Зад. 1. Нормалният вид на многочлена (2х+1)2 е:
а)4х2+2х+1               в)2х2+4х+1               б)4х2+4х+1               г)4х2+4х+2

Зад. 2. Нормалният вид на многочлена (3-у)2 е:
а)9-у2             б)6-6у+у2                   в)9-3у+у2                   г)9-6у+у2

Зад. 3. Стойността на многочлена (х+0,01)(х-0,01) при х=2 е:
а)3,999          б)3,99             в)3,9999                    г)3,9

Зад. 4. (3+а)3 е:
а) 27+9а+9а23                 б)9+27а+9а23      в)27+27а+27а23              г)27+27а+9а2+а3

Зад. 5. След степенуване на израза (2х-1)3 се получава:
а)8х3+12х2+6х-1      б)8х3-12х2+6х-1       в)2х3-12х2+6х-1       г)8х3-12х2-6х+1

Зад. 6. След умножаване на многочлена М=2-3х с многочлена N=4+6х+9х2 се получава:
а)8-27х3         б)8-9х3           в)8+27х3        г)8-27х

Зад. 7. Ако А=х2 и В=3а, то (А-В)2 е:
а)х4-6ах2+9а2           б)х4-6ах+9                в)х4-6ах+9а2 г)х4-6ах+9а

Зад. 8. Намерете неизвестното число х в равенството
(х-1)(х2+х+1)-х(х+3)2+6х2=10

Зад.9. Да се намери двуцифрено число, което е равно на квадрата на сбора от цифрите, които го образуват.

Зад.10. Представете във вид на произведение 27а3-8b3

Зад. 11. Даден е многочленът М=(ах-1)2-х(х+2а)+х2, където а е параметър.
а)приведете М в нормален вид
б) Намерете стойността на М при а=0.5 и х=4

Тест математика 7 клас 2
Вижте информация за нашите курсове:

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас

Пробни матури / изпити по БЕЛ и математика за 7 клас

 

Тест по математика 7 клас № 1
Тест по математика 7 клас № 1

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

Отговори на Тест математика 7 клас 2:

Верни отговори:

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-Г; 5- Б; 6А; 7А; 8-1; 9-81; 10-(3а-2)(9а2+6аb+4b2); 11- a)a2x2-4ax+1; b)-3

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас