Тест математика 7 клас 1

Тест по математика за 7 клас № 1 – Цели изрази

За да проверите знанията си по темата за Цели изрази, решете следния тест математика 7 клас № 1. Ще намерите отговорите на задачите най-долу в тази уеб страница.

Зад.1. Стойността на израза 18-(2m-3), при m=3 e:
а)9              б)12                в)15                г)18

Зад.2. Кой от изразите не е едночлен?
а) -2x2(-3xy2)2                 б)7(x+y)xy                 в) x2(-)                      г)-x2y

Зад.3. Нормалният вид на едночлена x3y(xy2)3(-y2) e:
а)–x6y9             б) –x4y8          в)x6y9              г)x6y8

Зад.4. Едночленът на променливите x и y, който има най-висока степен, е:
а)138x3y4       б)-22a2xy2       в)42x2xy5        г)-3a2x5y5

Зад.5. Ако а е параметър, а х е променлива, коефициентът на едно1лена (-а2х3)3 е:
а) а6             б)а5              в)                 г)а6

Зад.6. Кой израз е тъждествено равен на многочлена, получен, като към произведението на 4 и х2 е прибавено произведението на (-7) и х2?
а) -3х2                                       б)-3+х2                       в)-11х2                                   г)11х2

Зад.7. Ако х=-2, най-малка стойност има изразът:
а) 2х2             б)х4                 в)х3                 г)х5

Зад.8. Нормалният вид на многочлена (2х-3)(х-5) е:
а) 2х2-7х+15               б)2х2+15                    в)2х2-13х-15              г)2х2-13х+15

Зад. 9. Числената стойност на израза х(х+8)-(х+4)х при х=|-32+5| е:
а)56                 б)48                 в)16                г)-48

Зад.10. Опростете израза    8х(х-3)-х(8х-4)+6(х+2)

Зад.11. Ако А=-5ху2(-2х2у3) и В=-10х3у5, разликата на А-В е равна на?

Тест математика 7 клас 1
Вижте информация за нашите курсове:

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас

Пробни матури / изпити по БЕЛ и математика за 7 клас

 

Тест по математика 7 клас № 1
Тест по математика 7 клас № 1

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Сайтът на МОН

Отговори на Тест математика 7 клас 1:

Верни отговори:

1-в;

2-б;

3-а;

4-г;

5-г;

6-а;

7-г;

8-г;

9-в;

10-  -14х+12;

11-20х3у5

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас