Курсове за 12 клас в Бургас

Курсове за 12 клас в Бургас – Математика и БЕЛ – български език и литература – целогодишен курс за подготовка за матура

За отличната подготовка на учениците от 12 клас Студио S провежда следните обучения в Бургас

 • Курсове по Математика и/или БЕЛ – български език и литература – подготовка за матура
 • Курсове по РИСУВАНЕ – подготовка за изпити и портфолио след 12 клас за кандидатстване в креативни специалности в университети у нас и в чужбина.

ОЦ Студио S предлага на учениците от 11 и 12 клас подготовка по БЕЛ за задължителната матура по БЕЛ в края на 12 клас. Обучението е изключително полезно и за учениците от 11 клас, защото ще надгради и задълбочи знанията им по БЕЛ, придобити в училището, защото курсът започва с авторите, изучавани в 11 клас.

Може да се включите в обучението и след като курсът е започнал /ако има места в някои от групите/, защото материалът Ви е познат от училище. Изпуснатите часове ще бъдат приспаднати от таксата.

Матурата по БЕЛ при завършване на 12 клас е задължителна. С добра оценка на матурата вече се влиза директно в много престижни специалности на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и в други елитни университети в страната и в чужбина! Оценката от матурата е една от най-авторитетните оценки и за кандидатстване в чужбина!

КУРСОВЕ ПО БЕЛ ЗА МАТУРА ЗА 12 КЛАС:

Всеки курс има начална и крайна дата. Независимо от това, включване в група може да стане по всяко време, защото учебния материал е познат в общи линии от училище.

Видове курсове – групова подготовка за матура по БЕЛ:


ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС ПО БЕЛ:

Продължителност: от края на октомври до средата на май.
Времетраене на обучението в един ден – 4 учебни часа в два блока с почивка между тях;
Хорариум: общо 104 уч. ч.  Занимания:  веднъж седмично:
Групи във филиала в кв. “Стрелбище”: 
Събота  08.00 – 11.00  Стартира края на октомври
Групи във филиала в кв. “Младост 1”:  
Събота – 15.00 – 18.00 ч. 
ОНЛАЙН група за учебната 2020-2021 г.: 
Събота – 15.00 – 18.00 ч. 
Стартират края на октомври.
Възможно е включване в обученията /ако има свободни места/ и след стартиране на групите. От цената ще бъдат приспаднати пропуснатите часове.
Цена: 
– една вноска х 988 лв.при записването ИЛИ
– две вноски х 580 лв.
Заплащане на вноските:
При две вноски: първата – при записване; втората – началото на декември.

Вижте оценките на курсистите ни от последните две години ДЗИ по БЕЛ.

Ако желаете ОТЛИЧНА оценка на ДЗИ, този курс е за Вас!

курсове и уроци бел и математика


ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО БЕЛ: 

Продължителност: от  декември до май, хорариум – общо 100 уч. ч.
Обучението се провежда Неделя от 17.30 до 20.30 ч. /4 учебни часа/
Цена: 950 лв. на една вноска при записването ИЛИ 2 вноски х 525 лв.
Заплащане на вноските: първата – при записване; втората – началото на януари..

ЕКСПРЕСЕН КУРС ПО БЕЛ:

Продължителност: от март  до средата на май;
Времетраене на един урок в един ден – 4 учебни часа;
График:   понеделник и сряда от 15.00 до 17.50 ч.;
Хорариум: общо 84 уч. ч. , разпределени в 21 дни х 4 уч. ч. /2 пъти седмично/
Начало:  началото на март
ЦЕНА: 1 вноска – 798 лв. 
Заплащане  –  при записване.

 

Вижте оценките на курсистите ни от последните две години ДЗИ по БЕЛ.


ЛЕТЕН ОНЛАЙН КУРС ПО БЕЛ

„Как да пишем есе“
Продължителност: 7 дни – от 6 до 12 юли 2020 год.
Времетраене на обучението в един ден – 4 учебни часа в два блока с почивка между тях;
Хорариум: общо 28 уч. ч.
Време на провеждане: 08.30 -11.30 ч.
Преподавател: Йосиф Каменов
Къде: Skype /  Zoom
ЦЕНА: 196 лв.

Характеристика на нашите курсове за 12 клас

Дългогодишният ни опит в провеждане на курсове за 7 клас за подготовка за НВО и за кандидатстване в елитни гимназии и отличните резултати на голяма част от учениците ни са предпоставка да кажем, че сме изградили стройна система на обучение, което се характеризира със:

 • Отговорни преподаватели, специалисти, повечето от които са проверяващи на матурите и които са доказали качеството на преподаването си чрез отличните резултати на курсистите ни, които ще намерите по-долу;
 • Отлична организация на учебния процес;
 • Правила и дисциплина, които са необходимост за добрия учебен процес и които държим да се спазват;
 • Ежеседмична отчетност пред родителите за протеклия учебен ден;
 • Бърза и своевременна връзка с родителите при нужда;
 • Работа с децата с цел повишаване на мотивацията им за успех и учене.

Цени и отстъпки за курсовете по БЕЛ и Математика за 12 клас

.

ЦЕНИ:
Вижте цените в секция ЦЕНИ в сайта ни.
.
ОТСТЪПКИ:
6% за ранно записване до 30 април;
4% за ранно записване до 31 май;
2% за записване до 30 юни.
Отстъпките се ползват само за сумите, внесени до съответните дати.
30% за второ дете от семейството в същия курс.
5% при плащане на цялата сума за курса по едната или двете дисциплини.
Ако ползвате ваучери или други отстъпки, те не се начисляват върху дадените отстъпки. Можете да изберете коя отстъпка да ползвате.
Отстъпката за ранно записване НЕ се отнася и за предстоящите Ви вноски.
.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ:
Отсъствия не се приспадат от таксите. При отсъствие, ще можете да се включите в онлайн група, за да не изпускате материал.

Връзка с родителите

Ежеседмична отчетност: веднага след учебния ден родителите се уведомяват за протеклия учебен ден, за: отсъстващи, без домашно, взет материал, дадена домашна работа и друга информация.

Родителски срещи:
За учебната година планираме 3 родителски срещи.

 1. Първата родителска среща ще я проведем последната събота или неделя на лятната ваканция. Тя е присъствена. Ще Ви уведомим предварително.
 2. Втората родителска среща ще я проведем средата на декември – онлайн. Ще бъдете уведомени за ден и час своевременно.
 3. Третата родителска среща ще я проведем средата на април – онлайн. Ще бъдете уведомени за ден и час своевременно.

Записване за курсовете за 12 клас

Моля, попълнете електронната заявка:
курсове за 7 клас

Чрез електронната заявка си запазвате мястото 5 работни дни.

 

БЪДИ ОТЛИЧНИК!

Курсове за 7 клас, 6 клас, 10 клас, 12 клас по бел и математика - подготовка за матури и изпити
Курсове за 7 клас, 6 клас, 10 клас, 12 клас по бел и математика – подготовка за матури и изпити, нво, дзи

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас