Курсове за 10 клас в Бургас

Курсове за 10 клас в Бургас – Математика и БЕЛ – български език и литература – целогодишен курс за подготовка за матура

За отличната подготовка на учениците от 10 клас Студио S провежда следните обучения в Бургас

 • Курсове по Математика и/или БЕЛ – български език и литература – подготовка за матура
 • Курсове по Рисуване – подготовка за изпити и портфолио след 12 клас за кандидатстване в креативни специалности в университети у нас и в чужбина.

Матурите в 10 клас са ново предизвикателство пред учениците, което поставя пред тях трудни задачи. Матурите по двете дисциплини включват учебния материал от 8, 9 и 10 клас.

Обученията се водят от висококвалифицирани преподаватели, действащи учители, проверяващи на изпити и матури, които постигат много високи резултати със своите ученици.

Обученията по математика и български език и литература са насочени изключително към подготовката на десетокласниците за матурата по съответните учебни дисциплини.

Обученията по български език и математика ще Ви осигурят високи оценки на матурите в 10 клас, които оценки оказват сериозно влияние в определянето на бъдещото Ви образование.

КУРС ПО БЕЛ И/ИЛИ МАТЕМАТИКА ЗА 10 КЛАС

Хорариум на курсовете: 112 учебни часа по български език и литература и 112 учебни часа по математика.
Начало на курса – октомври.
Ден на провеждане – събота.
Край на курса – началото на юни.
Място на провеждане – филиала в кв. Стрелбище
Часове на провеждане:
БЕЛ – 08.00 – 11.00 ч.;
МАТЕМАТИКА – 11.00 – 14.00 ч.

Групите са малки – до 10 ученика.

Характеристика на нашите курсове за 10 клас

Дългогодишният ни опит в провеждане на курсове за 7 клас за подготовка за НВО и за кандидатстване в елитни гимназии и отличните резултати на голяма част от учениците ни са предпоставка да кажем, че сме изградили стройна система на обучение, което се характеризира със:

 • Отговорни преподаватели, специалисти, повечето от които са проверяващи на матурите и които са доказали качеството на преподаването си чрез отличните резултати на курсистите ни, които ще намерите по-долу;
 • Отлична организация на учебния процес;
 • Правила и дисциплина, които са необходимост за добрия учебен процес и които държим да се спазват;
 • Ежеседмична отчетност пред родителите за протеклия учебен ден;
 • Бърза и своевременна връзка с родителите при нужда;
 • Работа с децата с цел повишаване на мотивацията им за успех и учене.

Цени и отстъпки за курсовете по БЕЛ и Математика за 10 клас

.

ЦЕНИ:
Вижте цените в секция ЦЕНИ в сайта ни.
.
ОТСТЪПКИ:
6% за ранно записване до 30 април;
4% за ранно записване до 31 май;
2% за записване до 30 юни.
Отстъпките се ползват само за сумите, внесени до съответните дати.
30% за второ дете от семейството в същия курс.
5% при плащане на цялата сума за курса по едната или двете дисциплини.
Ако ползвате ваучери или други отстъпки, те не се начисляват върху дадените отстъпки. Можете да изберете коя отстъпка да ползвате.
Отстъпката за ранно записване НЕ се отнася и за предстоящите Ви вноски.
.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ:
Отсъствия не се приспадат от таксите. При отсъствие, ще можете да се включите в онлайн група, за да не изпускате материал.

Връзка с родителите

Ежеседмична отчетност: веднага след учебния ден родителите се уведомяват за протеклия учебен ден, за: отсъстващи, без домашно, взет материал, дадена домашна работа и друга информация.

Родителски срещи:
За учебната година планираме 3 родителски срещи.

 1. Първата родителска среща ще я проведем последната събота или неделя на лятната ваканция. Тя е присъствена. Ще Ви уведомим предварително.
 2. Втората родителска среща ще я проведем средата на декември – онлайн. Ще бъдете уведомени за ден и час своевременно.
 3. Третата родителска среща ще я проведем средата на април – онлайн. Ще бъдете уведомени за ден и час своевременно.

Записване за курсовете по БЕЛ и Математика за 10 клас

Моля, попълнете електронната заявка:
курсове за 7 клас

Чрез електронната заявка си запазвате мястото 5 работни дни.

 

БЪДИ ОТЛИЧНИК!

Курсове за 7 клас, 6 клас, 10 клас, 12 клас по бел и математика - подготовка за матури и изпити
Курсове за 7 клас, 6 клас, 10 клас, 12 клас по бел и математика – подготовка за матури и изпити, нво, дзи

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас