Ако желаете ОТЛИЧЕН на ДЗИ по БЕЛ, този курс от видеоуроци е за Вас!

Видеоуроците, които ще видите тук, са прекрасен виртуален УЧИТЕЛ в подготовката Ви за зрелостния и/или кандидатстдентски изпит! Учебният материал Ви представяме в схемиран вид, т. е. в таблици, които моделират урочната информация. Лекционният изказ на преподавателя е олекотен откъм сложна терминология! Понятията се изясняват в разбираем и лесно усвоим за Вас вид.

Видеоуроци по БЕЛ

Видеоуроци по БЕЛ за матура
Общ брой – 60 видеоурока с обща продължителност 1931 минути = 48 учебни часа.

Видеоуроци по БЕЛ за кандидат-студенти – езикови въпроси
Общ брой – 27 видеоурока с обща продължителност 900 минути = 23 учебни часа.

Видеоуроци по БЕЛ за кандидат-студенти – литературни въпроси
Общ брой – 19 видеоурока с обща продължителност 590 минути = 15 учебни часа.

БОНУС: към всеки закупен пакет видеоуроци получавате и две безлатни консултации със специалист по 40 минути /онлайн или в офис на центъра/.

Класификация на уроците: 

1. Разделът “Езикова част” /от урок 1 до урок 8/ включва диференцирани уроци: върху правописни, пунктуационни, граматически, лексикални, стилистични правила, а така също върху разпознаване и резюмиране на текст и изготвяне на собствена теза. Всеки урок се състои от теоретична и практическа част (тестови упражненияс подробен коментар). В специален видеоурок придобитите знания се проверяват чрез огромен комплексен езиков тест, като всеки от верните и неверните отговори се изяснява задълбочено. Тези уроци са много полезни и за зрелостници, които ще се явяват на кандидатстудентски изпит по български език, който задължително се полага в някои наши университети!!!

2. Разделът “Общолитературна част” /от урок 17 до урок 20/се състои от уроци, изграждащи умения за разпознаване на специфичните черти от творчеството на изпитните автори в следните аспекти: литературнотеоретичен, литературно-историчен, жанров, идейно-тематичен, композиционен, езиково-стилов.Към всеки урок има тестови упражнения с подробен литературоведски коментар.

3. Разделът “Интерпретативно съчинение” /от урок 9 до урок 16/ обаче има по-особена структура.Първите уроците представят отделните стъпки към изграждане на анализ на художествена творба.Тяхна цел е да изградят у обучаемия базисни представи и умения за интерпретация на изпитен текст. Следващите уроци демонстрират практическото прилагане на тези стъпки чрез анализиране на различни по жанр творби от матуритетния конспект.
Този пункт е нашето “ноу хау” в методическата ни практика!!! Неговата ефективност се доказва от високите изпитни резултати на всички наши курсисти!

В края на литературното видеообучение Вие се сдобивате:
- с безценен “декодер” за разшифроване на сложните смисли на изпитните творби;
- с умения да подреждате наблюденията си в стройно концептуализирана анализационна линия;
- със способност да изказвате разсъжденията си на език, съобразен с литературоведската норма!
Гарантираме, че ще Ви научим да създавате свой задълбочен и успешен интерпретативен текст!

Матурата по български език и литература e реален кандидатстудентски изпит и най-представителна оценка за кандидатстване в чужбина! Подготовете се навреме!
 
Нашите теоретични и практически анализационни уроци са свръхполезни и за зрелостниците, които ще полагат писмен кандидатстуденски изпит по литература в Софийския университет и други университети в страната!!!
 

Предимства на видеообучeнието по БЕЛ от Образователен център "Студио S":

 • Нашите видеоуроци са прекрасен виртуален УЧИТЕЛ в подготовката Ви за зрелостния изпит!
 • Видеоуроците съдържат пълен пакет знания по езикови въпроси!
 • Гарантирано ще Ви научат да създавате свой задълочен и успешен интерпретативен текст! Градят собствени умения за създаване на интерпретативно съчинение!
 • Въвеждат порядък в старите знания по граматика, усвоявани до 7-и клас!
 • Подреждат, избистрят и надграждат литературните знания, придобити в горен курс! 
 • Предпазват   от опасност да попаднете на място, предлагащо непрецизно и полупрофесионално обучение!
 • Спестяват време !
 • Спестяват средства за закупуване на помощна литература и средства за придвижване !
 • Не обвързават с конкретно време за обучение , т. е. учите, когато Ви е най-удобно чрез непрекъснат достъп до видеоуроците!
 • Осигуряват повторяемост на обучителния процес - можете многократно да гледате всеки урок и така да затвърждавате знанията си чрез многократно увеличено време за обучение!

Уточнение:

В предлаганите видеоуроци методическите идеи относно стъпките за анализиране на художествена творба, както и практическото им осъществяване са авторски /Йосиф Каменов/. Обобщението на подходите към творби и писатели, осъществени от изтъкнати български литературоведи (Н. Георгиев, В. Стефанов, Ал. Кьосев, Камен Михайлов, А. Дамянова и др.), тяхната адаптивна реинтерпретация и предлагането на нови гледни точки са направени от Йосиф Каменов. Този труд обобщава над 30-годишния мw опит като базов преподавател към Софийския университет, придобит в работата мw с ученици, зрелостници, кандидат-студенти, както и със стажанти на педагогическа практика по български език и литература в средните училища. Разпространението на концепции от негови текстови разработки извън сайта на Образователен център “Студио S” е нерегламентирано и неразрешено! В практическата част на своите видеоуроци преподавателят е използвал по необходимост отделни тестови въпроси, задавани през годините на матуритетни и кандидатстудетски изпити по български език и литература.

 

 

Контакти

 • Адрес:  София 1680, кв. Бели брези, ул. Кюстендил 21, ет.4
 • Адрес:  София 1680, кв. Бели брези, ул. Искърски пролом 10  (срещу полската резиденция)
 • Адрес:  София, ж.к. Младост 3, бл. 328  (за курсовете по БЕЛ - до сградата на Община Младост)
 • М-тел: 0887 239 186
 • Виваком: 0879 583 712
 • Email: info(at)studios-edu.com

Видеоуроци статистика

 • Посетители : 10
 • Уроци : 114
 • Брой показвания : 25252

Онлайн в момента

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта