Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/libraries/joomla/application/application.php on line 481
 Studio S Video Learning

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за държавен зрелостен изпит - 12 клас

Вижте на следния линк Обща информация за видеообучението по български език и литература за ДЗИ

Видове начини на плащане и достъп:

1. Можете да гледате видеоуроците в продължение на 50 мин. чрез плащане с SMS.

2. Можете да закупите целия пакет  / 50% по-изгодно в сравнение с плащане чрез SMS/ чрез плащане по банков път.
ЦЕНА за цял пакет - 282 лв. /продължителността на достъпа до видеоуроците е три месеца/
БОНУС: към всеки закупен пакет видеоуроци получавате и две безлатни консултации със специалист по 40 минути /онлайн или в офис на центъра/.

Намерете по-долу в съдържанието БЕЗПАТНИТЕ УРОЦИ !


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: Creating default object from empty value in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/components/com_content/views/category/tmpl/default_articles.php on line 17
Display # 
JGLOBAL_TITLESMS
Урок 1. Част 1. Правописни правила.
Урок 1. Част 2. Правописни правила
Урок 1. Част 3. Правописни правила
Урок 1. Част 4. Правописни правила
Урок 2. Част 1. Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи. БЕЗПЛАТЕН УРОК
Урок 2. Част 2. Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи
Урок 2. Част 3. Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи
Урок 3. Част 1. Граматически правила
Урок 3. Част 2. Граматически правила
Урок 3. Част 3. Граматически правила
Урок 3. Част 4. Граматически правила
Урок 4. Част 1. Пунктуационни норми. Правила за употреба на запетая.
Урок 4. Част 2. Пунктуационни норми. Правила за употреба на запетая.
Урок 4. Част 3. Пунктуационни норми. Правила за употреба на запетая.
Урок 4. Част 4. Пунктуационни норми. Правила за употреба на запетая.
Урок 5. Част 1. Лексикални норми
Урок 5. Част 2. Лексикални норми
Урок 5. Част 3. Лексикални норми
Урок 6. Част 1. Работа върху текст: разпознаване; резюмиране; формулиране на собствена теза
Урок 6. Част 2. Работа върху текст: разпознаване; резюмиране; формулиране на собствена теза
Урок 7. Част 1. Тропи и фигури
Урок 7. Част 2. Тропи и фигури
Урок 7. Част 3. Тропи и фигури
Урок 8. Част 1. Примерен изпитен тест върху езиковата част на матуритетния материал
Урок 8. Част 2. Примерен изпитен тест върху езиковата част на матуритетния материал
Урок 8. Част 3. Примерен изпитен тест върху езиковата част на матуритетния материал
Урок 8. Част 4. Примерен изпитен тест върху езиковата част на матуритетния материал
Урок 9. Част 1. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 9. Част 2. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 9. Част 3. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 10. Част 1. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 10. Част 2. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 10. Част 3. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 10. Част 4. Стъпки към анализиране на изпитна творба
Урок 11. Част 1. Срещата на бита с историята според първа глава “Гост” на романа “Под игото” от Иван Вазов - анализ
Урок 11. Част 2. Срещата на бита с историята според първа глава “Гост” на романа “Под игото” от Иван Вазов - анализ
Урок 12. Част 1. Проблемът за непълноценното човешко съществуване “ в стихотворението “Повест” на А. Далчев
Урок 12. Част 2. Проблемът за непълноценното човешко съществуване “ в стихотворението “Повест” на А. Далчев
Урок 13. Част 1. "Две хубави очи" - Яворов - анализ
Урок 13. Част 2. "Две хубави очи" - Яворов - анализ
Урок 14. Част 1. Скритите вопли на душата по невъзвратимия дом в елегията “Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов – анализ
Урок 14. Част 2. Скритите вопли на душата по невъзвратимия дом в елегията “Да се завърнеш в бащината къща” от Димчо Дебелянов – анализ
Урок 15. Част 1. Проблемът за обречеността на човека в гробния град в стихотворението “Старият музикант” на Хр. Смирненски – анализ. БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОУРОК
Урок 15. Част 2. Проблемът за обречеността на човека в гробния град в стихотворението “Старият музикант” на Хр. Смирненски – анализ. БЕЗПЛАТЕН ВИДЕОУРОК
Урок 16. Част 1. “Що е отечество?” според поемата “Септември” на Гео Милев (междутекстов анализ)
Урок 16. Част 2. “Що е отечество?” според поемата “Септември” на Гео Милев (междутекстов анализ)
Урок 17. Част 1. Типове литературни въпроси. Разпознаване на родови и жанрови форми; осмисляне на основни литературни термини и понятия.
Урок 17. Част 2. Типове литературни въпроси. Разпознаване на родови и жанрови форми; осмисляне на основни литературни термини и понятия.
Урок 17. Част 3. Типове литературни въпроси. Разпознаване на родови и жанрови форми; осмисляне на основни литературни термини и понятия.
Урок 17. Част 4. Типове литературни въпроси. Разпознаване на родови и жанрови форми; осмисляне на основни литературни термини и понятия.
Урок 18. Част 1. Типове литературни въпроси. Разпознаване на литературноисторически периоди и на принадлежността на българските писатели към съответни естетически направления.
Урок 18. Част 2. Типове литературни въпроси. Разпознаване на литературноисторически периоди и на принадлежността на българските писатели към съответни естетически направления.
Урок 19. Част 1. Типове литературни въпроси. Разпознаване на основни елементи от строежа на авторовите творби.
Урок 19. Част 2. Типове литературни въпроси. Разпознаване на основни елементи от строежа на авторовите творби.
Урок 19. Част 3. Типове литературни въпроси. Разпознаване на основни елементи от строежа на авторовите творби.
Урок 19. Част 4. Типове литературни въпроси. Разпознаване на основни елементи от строежа на авторовите творби.
Урок 20. Част 1. Типове литературни въпроси. Разпознаване на верни и грешни литературни твърдения.
Урок 20. Част 2. Типове литературни въпроси. Разпознаване на верни и грешни литературни твърдения.
Урок 20. Част 3. Типове литературни въпроси. Разпознаване на верни и грешни литературни твърдения.
Урок 20. Част 4. Типове литературни въпроси. Разпознаване на верни и грешни литературни твърдения.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 406

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/c88cgze7/public_html/video-learning/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 308

Контакти

  • Адрес:  София 1680, кв. Бели брези, ул. Кюстендил 21, ет.4
  • Адрес:  София 1680, кв. Бели брези, ул. Искърски пролом 10  (срещу полската резиденция)
  • Адрес:  София, ж.к. Младост 3, бл. 328  (за курсовете по БЕЛ - до сградата на Община Младост)
  • М-тел: 0887 239 186
  • Виваком: 0879 583 712
  • Email: info(at)studios-edu.com

Потребителски профил

Видеоуроци статистика

  • Visitors : 10
  • Articles : 114
  • Articles View Hits : 26353

Онлайн в момента

We have one guest and no members online