Български език и литература и Математика за 7 клас

български език и литература

 Подготовка по Български език и литература и Математика за ученици от 7 клас

 

Подготовка на седмокласниците за изпити

Освен усвоен учебен материал и висока подготовка за НВО и кандидатстване в елитни гимназии, курсисти от 7 клас по Български език и литература и Математика в ОЦ "Студио S" получават чрез комплексна работа с тях още:

  • Повишаване и поддържане на високо ниво на мотивацията си за учене чрез нашите коучинг методи /при всяко седмично занимание провеждаме кратки 15 минутни коуч/тренинг занимания/;
  • Развити умения за справяне с критични ситуации и най-безболезнено излизане от тях чрез нашето педагогическо "ноу хау", които умения са изключително полезни в изпитни ситуации;
  • Умения и навици за самоорганизираност и разпределяне на времето;
  • Усвоени техники за бързо и ефективно учене чрез нашето педагогическо "ноу хау".

С всичко това учениците ни постигат висок УСПЕХ в училище, на НВО и изпитите за кандидатстване в гимназии. Наши курсисти учат във всички елитни гучилища в София.

Курсовете по БЕЛ и Математика в ОЦ "Студио S" стартират след средата на септември и приключват средата на май, непосредствено преди НВО. В нашия център преподават висококвалифицирани специалисти, постигащи високи успехи в работата с учениците си. За всеки от тях ученикът е личност със свои особености. Индивидуалният подход и интерактивните средства на преподаване правят учебния материал адаптиран до съзнанието на всеки ученик. Групите са от максимум 8 ученика. Така гарантираме доказаните успехи на нашите курсисти. 

По-долу в страницата Вижте групите по БЕЛ и математика.

бел и математика

 

 Вижте още следните обучения за ученици от 7 клас:

Подготовка за ВХОДЯЩИ НИВА по БЕЛ и Математика - обучения в началото на септември

Летни курсове по Български език и литература за 7 клас 

Летни курсове по Математика за 7 клас

 

бел и математика  Записване за курсовете по БЕЛ и Математика за ученици от 7 клас 

За записванеЗа да запазите час за записване, моля, позвънете на тел. 0887 239 186 или попълнете формуляр за запазване на място от лилавия бутон по-долу.

уроци по бел и математика 7 клас софия ГРАФИК на групите по БЕЛ и Математика за 7 клас през учебната година:

 

Събота сутрин БЕЛ - 08.00 - 10.50 ч.

Учебен коучинг 10.50 - 11.00 ч. /събота сутрин/

Събота сутрин Математика - 11.05 - 14.00 ч.

Събота следобед БЕЛ - 14.00 - 16.50 ч.

Учебен коучинг 16.50 - 17.00 ч. /събота следобед/

Събота следобед Математика - 17.05 - 20.00 ч.

Неделя сутрин БЕЛ - 08.00 - 10.50 ч.

Учебен коучинг 10.50 - 11.00 ч. /събота сутрин/

Неделя сутрин Математика - 11.05 - 14.00 ч.

 

ЦЕНИ и ОТСТЪПКИ на курсовете по БЕЛ и Математика:

Курс по БЕЛ от 120 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 240 лв

Курс по Математика от 120 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 240 лв

Курс по БЕЛ и Математика от общо 240 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 380 лв.  или 8 месечни вноски  х 160 лв.

7% за ранно записване до 30 май;      4% за записване до 30 юни:

Лицата ползващи други отстъпки или ваучери, не могат да се възползват от горните отстъпки.

Заплащането се прави на три равни вноскипървата - при записването; втората  - пълвата седмица на декември; третата - първата седмица на февруари. При плащане на общия курс по БЕЛ и Математика на 8 месечни вноски, вноските се заплащат в началото на всеки месец при първото учебно занимание за съответния месец /за октомври при записването; ноември; декември; януари; февруари; март и април/

Отсъствия не се приспадат от таксите.

Родителска среща:

Родителска среща ще се проведе на 27 септември 2017 година /сряда/ от 18.30 часа на адрес: София, ул. Кюстендил №21, ет. 4

Учебни и неучебни дни за 2017-2018 г:

Учебни са всички съботи и недели с изключение на тези около 24 и 31 декември и 3 март.

Уроци по БЕЛ и Математика

Предлагаме също така и индивидуално обучение/частни уроци по БЕЛ и математика. Цена за уч. ч. - 15 лв.

 

Курс за подготовка за ВХОДЯЩО НИВО по БЕЛ и Математика в началото на 7 клас

Оценката от входящото ниво е важна оценка. Много често, ако ученик получи ниска оценка на входящото ново по БЕЛ или Математика, това оказва отрицателно влияние върху срочната, а и годишната му оценка по съответната дисциплина. 

Курсът за подготовка за входящо ниво по БЕЛ и/или Математика през 2017 година ще се проведе на следните дати:  11, 12, 13 и 14 септември - 4 дни х 4 учебни часа на дисциплина по следния график:

БЕЛ: 14.00 - 16.50 ч.

Математика: 17.05 - 20.00 ч.

Цена на курсът по БЕЛ за подготовка за Входящо ниво: 96 лв

Цена на курсът по Математика за подготовка за Входящо ниво: 96 лв

При заплащане ден за ден - дневна такса: 32 лвОчакваме Ви!

 

ЩЕ СТАРТИРАТЕ УСПЕШНО!

 

Учебен коучинг! Какво е учебен коучинг?

Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез които дадено лице се подкрепя, докато постигне конкретна лична цел или резултат, благодарение на подкрепящата връзка между него и коуча, методите и стила на използваната комуникация.
Концепцията за коучинга идва от спорта. Обучението по ски, тенис и голф се променя преди 20 г. от харвардския педагог и тенис експерт Тимоти Галуей.
Коучът, в случая нашите преподаватели, помагат на учениците да премахнат или ограничат вътрешните препятствия, спомагат за повишаване мотивацията за учене и самодисциплина, развиват умения у учениците за самонаблюдение и задържане на вниманието върху учебния процес и умения за организиране на времето. Коучингът отключва потенциала на учениците, за да максимизира тяхната успеваемост.
 


Вижте нашите ЛЕТНИ КУРСОВЕ по БЕЛ и Математика за 7 клас


 

бел и математика Подготовка по БЕЛ и математика за НВО и кандидатстване в гимназии в ОЦ "Студио S". Процес на обучение по БЕЛ и Математика.

В Образователен център " Студио S" се извършва целогодишна подготовка за кандидатстване в елитните училища в края на 7 клас по предметите: Български език и Литература и Математика

Общо за цялата учебна година са предвидени 240 учебни часа – 120 учебни часа по БЕЛ и 120 учебни часа по Математика, с включени 8 пробни изпита /по 4 за дисциплина/, разпределени пропорционално във времето. Последния пробен изпит ще бъде със симулиране на изпитната обстановка - преди започването децата ще теглят номерче, което указва на кое място да седнат, ще бъдат настанени самостоятелно, за да се изключат възможностти за преписване и т.н. С тази репетиция целим да създадем у децата представа за изпитната ситуация, чрез която да намалим стреса по време на изпита.

Занятията се провеждат веднъж седмично, като се вземат по 4 учебни часа по единия предмет с три 5-минутни почивки. Между обученията по двете дисциплини /БЕЛ и математика/ провеждаме 10-минутно коучинг/тренинг занимание. Когато детето посещава курсовете и по двата предмета в блок, след коучинг заниманието има още една кратка 5-минутна почивка и след това продължават с още 4 учебни часа по другия предмет.


Форми на обучение - Онлайн или На живо в офис. Вижте предимствата на онлайн подготовката на седмоклсници за матури и изпити.


Как подготвяме ОТЛИЧНИЦИ?

Разработили сме системи, чрез които не само обучаваме нашите курсисти на задължителния учебен материал, а и ги научаваме:

  • как да учат по-бързо и по-ефективно,
  • как да разпределят времето си,
  • как да съумяват да задържат вниманието си по-дълго върху определена тема,
  • как да повишават и поддържат мотивацията си за учене;
  • как да четат задължителната литература, така че да я разбират и оценяват;
  • как да се представят по-добре при изпити; как да преодоляват критични ситуации и стерс при изпити и др.

Преподавателско "ноу хау". Разработили сме иновативна стратегия, нашето преподавателско "Ноу хау"7 стъпки до УСПЕХА. В тридесетина страници излагаме сбито нашата концепция за обучение на учениците, която е доказала своята успеваемост. Ние не само ги подготвяме за изпитите, ние ги обучаваме как да учат по-ефективно и как да бъдат още по-успешни! Вярваме, че всеки може да бъде ОТЛИЧНИК. 

Коучинг/тренинг обучение. С това ежеседмично 10-минутно обучение, което провеждаме между обученията па БЕЛ и математика спомагаме на учениците да си създадат психологическа настройка за постигане на успехи.

матури за 7 клас Входящ тест по БЕЛ и/или Математика и РОДИТЕЛСКА среща

Входящият тест по БЕЛ и/или Математика се провежда през първия учебен ден на курса в края на септември.Учениците ще бъдат разпределени по групи, според нивото им на знания, с цел по-добър обучителен процес.
Родителската среща се провежда след полагане на входящия тест. Ще уведомим родителите за точна дата и час на родителската среща допълнително.
 
За записалите се за онлайн обучение входящия тест ще бъде изпратен на имейл адресите на родителите. 
 

матури за 7 клас

 

Успеваемост на нашите седмокласници

И тази година (2016) нашите курсисти показаха много високи резултати на НВО. 
Средният успех от НВО по Математика е (Мн. добър) 5.33
Средният успех от НВО по Български език и литература е (Мн. добър) 5.41
 
 

Вижте ТУК един примерен видеоурок по БЕЛ, който е върху изучаван граматически материал до 7 клас /Слято, полуслято и разделно писане на сложни думи/ и може да бъде в помощ както на седмокласниците, така и на зрелостниците. Водещ обучението е нашият преподавател Йосиф Каменов - изтъкнат специалист в дисциплината, бил е проверяващ на изпити в СУ и на матури.


 

 

Предлагаме и Учебен тренинг за ученици от 6 и 7 клас. Какво е това? Вижте информация за Учебния тренинг ТУК.


Вижте информация за ОНЛАЙН обучението за 7 клас и предимствата му.


Вижте много ТЕСТОВЕ по БЕЛ и ТЕСТВЕ по Математика за 6 и 7 клас


 

матури 7 клас

Курсове по БЕЛ и Математика за ученици от 6 клас 

 

Курс през учебната година

Неделя следобед БЕЛ - 14.00 - 16.50 ч.

Учебен коучинг 16.50 - 17.00 ч. /събота следобед/

Неделя следобед Математика - 17.05 - 20.00 ч.

Цени и отстъпки - аналогични на курсовете за 7 клас /вижте по-горе в страницата/

 

Подготовка по БЕЛ и Математика на седмокласници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн курсове и уроци по БЕЛ и Математика за 7 клас

Вижте подробна информация за онлайн обучението в "Студио S" тук.

Видео записи на онлайн уроците БЕЛ и Математика по седмици: /достъп само за курсисти на "Студио S"/

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица