Летни курсове по рисуване

Летни ГРУПИ ПО РИСУВАНЕ в центъра след 30 юни за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти:

Вторник:  09.00 - 14.00 ч.   / 5 астр. ч./ и  14.00 - 18.00 ч. / 4 астр. ч./

Петък:      09.00 - 14.00 ч.   / 5 астр. ч./ и  14.00 - 18.00 ч. / 4 астр. ч./

Събота:  09.00 - 14.00 ч.   / 5 астр. ч./

 

Летен курс по изящни и приложни изкуства за ДЕЦА след 30 май

Четвъртък - 14.00 - 18.00

Общ курс по изобразителни изкуства за деца, в които се изучават много живописни и графични техники и различни жанрове. Освен малчуганите се занимават и с техники за изграждане на анимационен образ, с основните принципи на анимацията, модния дизайн, иконопистта и други.