Летни курсове по БЕЛ за кандидат-студенти

 

2.1. Летен курс по БЕЛ за СУ "Св. Климент Охридски":
Курсът е предназначен за ученици, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски” и желаещи да използват предимствата на “изпреварващия тип обучение”.
Продължителност: 20 дни по 6 уч. ч. през юли месец;
Хорариум: общо 120 учебни часа;
Времетраене на един урок – от 14.00 до 18.30 ч. (6 учебни часа и две почивки);
Занимания:   5 път седмично /понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък/;
Цена: 210 лв /седмична такса/
 


2.2. Летен курс по БЕЛ за УНСС":

Курсът е предназначен за учениците от 11 клас, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в УНСС и желаещи да използват предимствата на “изпреварващия тип обучение”.

Продължителност: 12 дни по 6 уч. ч. през юли месец /понеделник, сряда и петък/;

Хорариум: общо 72 учебни часа;
Времетраене на един урок – от 09.00 до 13.30 часа /6 учебни часа и две почивки/;
Занимания:   3 пъти седмично;
Цена:  108 лв /седмична такса/ ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до май.