За РИСУВАНЕТО - Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" от професор, академик Олег Гочев - УВОД

Темата за РИСУВАНЕТО, за изобразителните изкуства е огромна.

Нашата амбиция не е да бъдем изчерпателни по въпросите за рисуването и изобразителните изкуства, а е да даваме сериозна и професионална информация по специфични проблеми, свързани с изкуството.

В няколко статии ще представим книгата на професор, академик Олег Гочев "СТЕНОПИСТА - проблеми и предизвикателства.

Нейните основни раздели са: живопис, рисуване, композиции в стенописта, стенописни техники и стенописта в съвременната култура. Подробно, разширено резюме на книгата ще бъде представено в няколко поредни статии, свързани с разделите на книгата.

Тук представяме кратък УВОД и резюме на първия раздел - Живопис:

Увод:

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" е първият научен труд в България, посветен на тази тема. Той разкрива проблемите на стенописта и тяхното решаване във всеки един от етапите на създаването й, разгледани от различни учебни, научни и творчески ракурси, които показват труда на стенописеца в неговата многопластовост и пълнота. Kнигата предлага концептуални методологически указания и нови идеи, свързани с педагогиката на творческия процес. Наред с изследване на художествени творби от историята на изкуството, тук са анализирани учебните и творческите задачи на голям брой студенти, работили по същата методология. Изследването е конструирано така, че теорията, упражненията и художествената практика са обединени в единно, логично цяло. Този подход е полезен за повишаване на качеството на подготовката и самоподготовката на студентите и на всички желаещи да изучават живопис и композиция. Съдържанието на книгата е разпределено в пет раздела: живопис, рисуване, композиция, стенописни техники и стенописта в съвременната култура. Общият брой на илюстрациите в книгата е 895.

Раздел Живопис:

В раздел „Живопис” вниманието е концентрирано върху изучаване на цветознанието – фундаментална наука за овладяване на основното изразно средство не само за стенописците, но и за живописците и изобщо за всички художници, служещи си с цвета. Теоретичното изучаване на цветознанието и съответните упражнения към него, са съчетани с практическа учебно-творческа работа по живопис. Основният смисъл на подобно съчетаване е получаване на качествено образование в областта на теорията на цветовете, познаване и ползване на техните свойства, особености и закони, както и рационализиране на творческия процес в обучението по живопис на стенописците. В този раздел обект на анализ са натюрмортът и портретът. Броят на илюстрациите е 205.

            Разделът започва с кратък исторически преглед на развитието на науката цветознание и запознаване с централния й обект – изучаването на феномена цвят и неговото главно съдържание – сложното взаимодействие между субективното начало (зрението) и обективното (светлината).

Разгледани са зрителният рецептор и механизмът на цветното виждане.

Следва запознаване със светлината и главните особености на това сложно природно явление, на различните светлинни източници и значението им за цветовъзприятието.

Обяснени са различните видове смесване на цветовете и тяхното приложение в живота и изобразителните изкуства.

Описано е разлагането на светлината и характеристиките на спектъра, както и изобретяването, еволюцията и устройството на цветния кръг – фундаментално практическо помагало за всички, посветили се на изучаването на  цветознанието и живописта.

Оттук нататък започва излагането на метода на преподаване на учебната дисциплина „живопис”.

Разкрит е безжизненият свят на ахроматичността – космос без цветове, в който има само светлина, тъмнина и светлосенки, обеми, различни текстури, фактури и растери. Анализирани са изразните средства на безцветността, представени са решения на задачите по цветознание и живопис.

Следва глава, посветена на монохромността – художествен свят, в който живее само едно „живо същество” – тъжното битие на един-единствен цвят. Разкрити са ограничените изразни възможности на монохромността, в която няма споделени трепети, вълнения и взаимотоношения, а само индивидуално цветово съществование за и в себе си, напомнящо живота на самотен корабокрушенец на пустинен остров.

По-нататък навлизаме в истинския свят на живописта – изучаването на цветовите контрасти, тяхната същност, значението и ролята им в хроматичността, като следствие от присъствието и взаимодействията на всички цветове. Това е художествена вселена, в която кипи пълноценен, пъстър, сложен и динамичен живот, изпълнен с многобройни проблеми, радости и завоевания.

Следва представяне на комплементарния (допълващ) контраст и изумителния свят и възможности на комплементарните цветни двойки, чийто живот напомня на отношенията между две влюбени същества, нещо като живота на “семейство”, което ражда невероятна “рожба” – оптичното сиво, една от най-големите загадки и магии в живописта. Многобройните илюстрации на студентски упражнения разкриват начина на получаване и спецификата на обширния свят на пречупените цветове и оцветените оптични сиви.

В следващия параграф на тази глава, вниманието е фокусирано върху втория фундаментален за живописта закон в цветознанието – симултанния (едновременен) контраст и неговите възможности за промяна на впечатлението от цветовете под влияние на цветовете, които ги заобикалят. Чрез многобройни упражнения са демонстрирани начините на това цветово въздействие, ефектите и възможностите на получените резултати.

 Третият базисен закон в цветознанието е сукцесивният контраст, който разкрива пластичните живописни възможности на изравнените по светлосила, но контрастни по топлина и студенина цветове, както и начините за пораждане на усещане за движение един спрямо друг и впечатлението за трепкане, вибриране и пулсиране между такива цветове.

Едновременно с изучаването на строежа и особеностите на цветната планета и упражненията по тази обобщаваща тема, приключва изследването на живописната задача натюрморт. В следващите фундаментални за цветознанието теми, обект на изследване по живопис е портретът.

В темата за топло-студените нюанси на един цвят се разглеждат цветовите зони и пояси на човешкото лице, както и каква е разликата в колорита между лицата на мъжа и жената.

По-нататък изложението разкрива сложните психически механизми, довели до оформяне на усещането у човека за пространствените измерения на цветовете. Чрез многобройни упражнения се анализират характеристиките на цветната перспектива и пространствените параметри за цветното обемно изграждане на телата.

Специално внимание е отделено на психо-физиологическото въздействие на цветовете. Успоредно с историческите рефлексии относно звуковото и музикалното възприемане на цветовете през вековете, са описани подробно светло-тъмното, топло-студеното, абстрактното и символното значение на всеки цвят. Тази тема е придружена от широк спектър студентски упражнения по цветознание и задачи по живопис, онагледяващи проблематиката.

Финална за раздел „живопис” е главата, разглеждаща значението на мащаба за цвета. Анализирани са същностните разлики в цветовото изграждане на дребните и едри форми, както и особеностите, възможностите и начините за разлагане и обобщаване на цветовете, разкрити чрез много примери от историята на изкуството, студентски упражнения и задачи по живопис.

------------------------------

Очаквайте подробни резюмета на следващите раздели.

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" можете да закупите от нас с отстъпка 30% - 49 лв вместо 70 лв. Получавате и БОНУС - безплатна доставка за района на България.

Направете заявка от и-мейл формата. Посочете телефон, адрес на доставката и получател. Ще я получите в рамките на 4 работни дни с наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт.


 

Вижте информация за курсовете по рисуване и уроците по рисуване, които предлагаме в ОЦ Студио S

Вижте информация за курсове по БЕЛ и математика за 7 клас , курсове по БЕЛ за матура , курсове по БЕЛ за кандидат-студенти , курсове по английски език , курсове по немски език , курсове по история за матуракурсове по история за кандидат-студенти , ученическа занималня , лятна занималня

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk