Курсове БЕЛ кандидат-студенти

 

Подготовка по БЕЛ за кандидатстдентски изпити  - видове курсове:

Предлагаме подготовка по български език и литература за кандидатстудентски изпити в СУ "Св. Климент Охридски" и УНСС за ученици от 12 клас и подготовка за ученици от 11 клас с изпреварващ ефект.

Запознайте се с нашето преподавателско "ноу хау" 7 стъпки до УСПЕХА . Ние не само подготвяме нашите курсисти по съответните дисциплини, ние ги обучаваме и как да учат по-бързо и по-ефективно и как да бъдат още по-успешни.

 

Курсовете са предназначени за учениците от 11  и 12клас, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС .

Цел на курсовете- успешно представяне на предварителните изпити през февруари, мартиаприл.

Комплексната подготовка върху изпитите по БЕЛ в Софийскияуниверситет и в УНСС покрива голяма част от материала за матурата.

Суперквалитетен и свръхуспешен екип с над 25 години стаж в кандидатстудентската подготовкапреподава в тези курсове, което е основната гаранция за успех.

Предоставяме и безплатно предоставяне на актуални материали за допълнителна самоподготовка (тестове за матура и за изпит в УНСС, анализационни разработки за изпита в Софийския университет).

При необходимост – 2 безплатни консултации върху взетия материал и поставените домашни задачиот по 1 учебен час по Скайп във взаимно удобно време.

Провеждаме пробни изпити в съответния формат.

Курсовете, които предлагаме са:
1. Курсове по БЕЛ за ученици от 12 клас
  1.1. За СУ „Св. Климент Охридски”
  1.2. За УНСС
2. Летни курсове по БЕЛ /лятото между 11 и 12 клас/
  2.1. За СУ „Св. Климент Охридски”
  2.2. За УНСС
3. Курсове по БЕЛ за ученици от 11 клас
  3.1. За СУ „Св. Климент Охридски”
  3.2. За УНСС

 

Следва информация за курсовете:


1.Курсове по БЕЛ за ученици от 12 клас

1.1. За СУ "Св. Климент Охридски":


1.1.1. Целогодишен:   
Продължителност: от средата на ноември до края на април;
Хорариум: общо 110 учебни часа
Времетраене на един урок – 5 учебни часа
Занимания:   веднъж седмично;
График: събота от 15.30 до 19.10 ч. /5 уч.ч. с две почивки от 10 мин./ - на живо в наш офис.
Цена: три вноски по 260 лв.ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до 30 юли.
Заплащане на вноските: първата - при записване; втората - началото на ноември; третата - началото на декември.


1.1.2. Интензивен:     
Продължителност: от октомври до  януари;
Хорариум:  общо 130  учебни часа
Времетраене на един урок – 5 уч. ч.;
Занимания:   2 пъти седмично;
График:събота или неделя - на живо в офис или онлайн по желание
Цена:три вноски по 260лв. ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до 30 юли.
Заплащане на вноските: първата - при записване; втората - началото на ноември; третата - началото на декември.


1.1.3. Експресен:
Продължителност: от февруари до края на март;
Хорариум: общо 80 учебни часа;
Времетраене на един урок – 5учебни часа;
Занимания:   2път седмично;
График: събота или неделя - на живо в офис или онлайн по желание

Цена: две вноски по 240лв. с 10% отстъпка за ранно записване до края ноември.

Заплащане на вноските: първата - при записване; втората – края на февруари.

 

1.2. За УНСС:

 

1.2.1. Целогодишен:   
Продължителност: от септември до април;
Хорариум: общо 130 учебни часа
Времетраене на един урок – 5 учебни часа
Занимания:   веднъж седмично;
График:събота или неделя - на живо в офис или онлайн по желание
Цена:три вноски по 260 лв. ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до 30 юли.
Заплащане на вноските: първата - при записване; втората - началото на септември; третата - началото на декември.


1.2.2. Интензивен:     
Продължителност: от октомври до  януари;
Хорариум:  общо 130  учебни часа
Времетраене на един урок – 5 уч. ч.;
Занимания:   2 пъти седмично;
График:събота или неделя - на живо в офис или онлайн по желание
Цена:три вноски по 260лв. ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до 30 юли.
Заплащане на вноските: първата - при записване; втората - началото на септември; третата - началото на декември.


1.2.3. Експресен:
Продължителност: от февруари до края на март;
Хорариум: общо 80 учебни часа;
Времетраене на един урок – 5учебни часа;
Занимания:   2път седмично;
График: събота или неделя - на живо в офис или онлайн по желание

Цена: двевноски по 240лв. с 10% отстъпка за ранно записване до края ноември.

Заплащане на вноските: първата - при записване; втората – края на февруари.

 


2. ЛЕТНИ курсове по БЕЛ /лятото между 11 и 12 клас/

2.1. Летен курс по БЕЛ за СУ "Св. Климент Охридски":
Курсът е предназначен за ученици, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в СУ “Св. Климент Охридски” и желаещи да използват предимствата на “изпреварващия тип обучение”.
Продължителност: 20 дни по 6 уч. ч. през юли месец;
Хорариум: общо 120 учебни часа;
Времетраене на един урок – от 14.00 до 18.30 ч. (6 учебни часа и две почивки);
Занимания:   5 път седмично /понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък/;
Цена: 210 лв /седмична такса/
 


2.2. Летен курс по БЕЛ за УНСС":

Курсът е предназначен за учениците от 11 клас, ориентирани към кандидатстване с изпит по български език и литература в УНСС и желаещи да използват предимствата на “изпреварващия тип обучение”.

Продължителност: 12 дни по 6 уч. ч. през юли месец /понеделник, сряда и петък/;

Хорариум: общо 72 учебни часа;
Времетраене на един урок – от 09.00 до 13.30 часа /6 учебни часа и две почивки/;
Занимания:   3 пъти седмично;
Цена:  108 лв /седмична такса/ ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до май.


3. Курсове по БЕЛ за ученици от 11 клас

3.1. За СУ „Св. Климент Охридски”


3.1.1. Експресен: /с изпреварващ ефект/
Продължителност: от февруари до май;
Хорариум: общо 80 учебни часа;
Времетраене на един урок –  5учебни часа
Занимания:   1 път седмично;
Цена: две вноски по 240 лв.ОТСТЪПКИ ранно записване:  -10% - до 30 декември.
Заплащане на вноските: първата - при записване; втората - началото на декември; третата - началото на февруари.


3.1.2. Двегодишен курс по БЕЛ (два пъти в месеца).
Това е форма на обучение, която дава възможност за по-умерен процес на подготовка и за успешно представяне на предварителните приемни изпити.
Обучениепрез 11 и 12 клас.
Хорариум: общо 160 учебни часа, разпределини по 80 на учебна година;
Времетраене на един урок –  5 уч. часа;
Занимания:   два пъти в месеца;
График:
Цена: заплащане на четири вноски по 280 лв. ОТСТЪПКИ ранно записване: -15% - до 30 април; -10% - до 30 юли.


3.2.1. За УНСС

Групите за подготовка по БЕЛ за УНСС са идентични с гореизложените /за СУ „Св. Климент хридски”/


 
Вижте обща информация /методика, съдържание и друга/ на нашите курсове по БЕЛ за кандидатстудентски изпити
 
 

Да се посмеем
Ние смятаме, че обучението трябва да е и забавно. Затова Ви предлагаме да се посмеем с мисли, парадокси и кандидатстудентски бисери. Вижте следния файл: Кандидатстудентски бисери

ЗА ОНЛАЙН ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ.

Вижте подробна информация за онлайн обучението в "Студио S" тук.