БЕЛ за кандидат-студенти

ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

за СУ "Климент Охридски", УНСС, Пловдивски университет, Великотърновски университет и др. Подготовката по БЕЛ за кандидат-студенти в ОЦ "Студио S" има три основни форми на обучение:

1. Подготовка по БЕЛ НА ЖИВО в нашите офиси:  Курсове по БЕЛ  /групово обучение по БЕЛ/ или Уроци по БЕЛ  /индивидуално обучение по БЕЛ/

2. Подготовка по БЕЛ ОНЛАЙН с ПРЕПОДАВАТЕЛ на живо в нашите виртуални класни стаи: Курсове по БЕЛ /групово обучение по БЕЛ/ или Уроци по БЕЛ /индивидуално обучение по БЕЛ/

3. Видеоуроци за самоподготовка. Вижте Видеоуроци по БЕЛ

Всяка форма на обучение има своите плюсове. Изберете тази форма, която отговаря на вашите нужди и изисквания. 


ВИЖТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСОВЕТЕ ПО БЕЛ - ГРАФИК, ХОРАРИУМ, ЦЕНИ.


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ и уроци ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Обща информация:

Курсовете гарантират успешна кандидатстудентска подготовка за прием в:

  • СУ “Св. Кл. Охридски”(специалности: “право”, “психология”,” културология”, “философия”, “балканистика”, “българска филология” и др.);
  • УНСС (почти всички специалности);
  • Пловдивски университет, Великотърновски университет и др.

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Приемният изпит по български език и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски” е от най-трудните в националната кандидатстудентска кампания. Известен факт е, че над 50% от явилите се получават двойки, но малко хора знаят, че 30 % изкарват оценки до Среден ( 3, 38).
Това показва, че изпитната комисия  не сваля високите си образователните изисквания.
 
2. За специалност “право” кандидатстудентският изпит по БЕЛ е задължителен!
 
3. Голяма заблуда е, че в най-търсените специалности като психология, културология, философия може безпроблемно да се влезе само с оценката от матурата по БЕЛ. 
Например, ако кандидатствате психология само с оценката от ДЗИ, тя се умножава по коефициент 2,5. При положен кандидатстудентски изпит коефициентът става 3. Това означава, че с пълна шестица на матурата получавате бал 15, а на университетския изпит –18. Така дори при начален бал 12 (две отлични оценки в дипломата) на практика матуритетната шестица няма да Ви стигне да се класирате (момичетата влизат с бал 27.60, а момчетата - с 27)! 
 
4. Кандидатстудентският изпит става неизбежен, а специализираната подготовка - задължителна! 
 
5.  Нашите курсове се водят от квалифицирани преподаватели с 30-годишен стаж в проверката на кандидатстудентския изпит в СУ.
 
6. Обучението  предлага разнообразни методически стратегии за успешно разработване на изпитната тема.
 
7. Конкретна цел в процеса на усвояване на изпитните изисквания е изграждане на конкретни знания и умения за отлично справяне с новия формат на изпита по БЕЛ за СУ от 2017 година;
 
8. Обучението е под формата на интерактивни уроци, които съдържат лекционна, анализационна, редакционна част, както и самостоятелна работа върху зададени писмени задачи.

 

Формат на изпита по БЕЛ за СУ :Св. Климент Охридски" от 2017 година

Новият формат на изпита по БЕЛ е от 2017 година. Ипитът по български език и литература в СУ е в две части: 
- езиково-литературен тест - част 1 ;
- аргументативен тип текст (есе) - част 2
 
Тестът е с 50 въпроса и се оценява със 70 точки, като 1/3 от точките са за въпросите по литература,
а 2/3 - по език. Времетраене на изпита по БЕЛ за СУ част 1 – 2 часа.
- Тестът включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по
литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от
текстове.
- Въпросите, проверяващи литературните знания на кандидатите, са базирани върху откъси
както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителна
подготовка за 11-и и 12-и клас, така и от текстове, невключени в учебната програма.
- Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им
да не изискват познаване на целия текст.
- По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, ще изискват
фактологически знания - разпознаване на авторство, заглавие и др., а по-голямата част от тази
група въпроси предполага умения за четене на художествен текст - обяснение на мотивацията
на героите, тълкуване на функцията на използваните изразни средства, коментар върху
структурни особености на текста.
 
Есето ще се оценява с 30 точки. Времетраене на изпита по БЕЛ за СУ част 2 – 2 часа.
Изпитът по български език и литература в СУ продължава четири часа ОБЩО.
Максималният брой точки от изпита ще е 100.
- Създаването на аргументативен текст - есе, е задължителен компонент от изпита, което
означава, че при отказ от писането на есе точки няма да се присъждат, въпреки че
кандидатът може да е дал верни отговори на задачи от теста.
- Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или
нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до три страници.
 
А ето и нашите курсисти, положили през лятото на 2017 кандидатстудентски изпит по литература в новия му формат и приети (до един !) в специалността право в СУ: Кристин Лозанова; Димо Катранджиев; Благой Гинев; Андриан Пировски; Кирил Ненков; Константин Тончев; Емил Николов и др.
Курсът им е воден от Йосиф Каменов.

Вижте видовете курсове по БЕЛ за СУ.

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА УНСС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. УНСС предлага всеки месец (от октомври – до април) предварителни изпити по БЕЛ в две части: 
- задължителен тест по български език за абсолютно всички кандидатстващи; 
- специализиран - по български език и литература (върху материала от цялостното обучение в
11-и и 12-и клас); 
 
2. Вторият модул създава абсурдната ситуация  ”изпит върху все още непреподаван в учебната програма за 12 клас материал”(ако се явите например през ноември!). Това налага  “изпреварващ тип обучение” за успешно представяне на предварителните сесии;
 
3. Нашият курс предлага специализирана подготовка, съобразена с особената специфика на         въпросите по български език и литература, които се задават единствено на приемния изпит в УНСС.
 В конспекта на УНСС са включени някои автори, които почти не се споменават в часовете по литература в училище и, разбира се, не присъстват в матурата (например А. Разцветников, Н. Лилиев, Д. Бояджиев, К. Христов, Т. Траянов и др.).
 Въпросите често засягат малко известни биографична факти от социалното битие на автора, за които най-често учениците не са информирани от своите учители.
Тестовете по български език имат особена структура на въпросите и изискват специализирана помощ;
В изпитните въпроси се използват някои термини и понятия, с които не се оперира в часовете по БЕЛ в училище (например хипоним, дисфемизъм, апокопа, кодифицирани езикови средства, етикетни формули и др.)
Помощните материали, предложени в книжарницата на УНСС (указания за изпитните изисквания, сборници с тестове и др.), са недостатъчни източници за сериозна подготовка, базирана единствено върху самообучението.
 
Вижте видовете курсове по БЕЛ

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО БЕЛ ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ:

 
Подготовка по БЕЛ за учениците от 12 клас:

1. Едногодишна форма на обучение по БЕЛ, веднъж в седмицата по 3 астрономически часа и 15 минути;
2. Интензивна форма на обучение по БЕЛ(петмесечни курсове); 
3. Експресна форма на обучение по БЕЛ /четиримесечен февруари – май/
4. Свръхинтензивна форма на обучение по БЕЛ(обучение в летните месеци: юни –септември, лятото преди 12 клас);

 
 
Подготовка по БЕЛ за учениците от 11 клас: 

1. Двегодишна (два пъти в месеца). Това е форма на обучение, която дава възможност за по-умерен процес на подготовка и за успешно представяне на предварителните приемни изпити.
2. Експресна форма на обучение по БЕЛ /четиримесечен февруари – май по време на 11 клас/ с изпреварващ ефект.

 
 
Да се посмеем
Ние смятаме, че обучението трябва да е и забавно. Затова Ви предлагаме да се посмеем с мисли, парадокси и кандидатстудентски бисери. Вижте следния файл: Кандидатстудентски бисери
 

Курсове по рисуване в Студио S. В центъра предлагаме: - курсове по рисуване и уроци по рисуване за подготовка за кандидатстване у нас и в чужбина, изготвяне на портфолио с рисунки; - рисуване за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти; - курсове по рисуване и уроци по рисуване за удоволствие, рисуване за хоби, рисуване за любители; - рисуване за деца, изобразително изкуство за деца и приложни изкуства за деца; - онлайн уроци по рисуване и онлайн курсове по рисуване.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА ОНЛАЙН ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ.

Вижте подробна информация за онлайн обучението в "Студио S" тук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИДЕО ЗАПИСИ НА УРОЦИТЕ ПО СЕДМИЦИ:

/достъп само за курсисти на "Студио S"/

За СУ "Климент Охридски"

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За УНСС

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За Пловдивски Университет

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За Велико Търновски Университет

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

 

 

 

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk