Образователен център "Студио S" предлага езиково обучение по следните езици:


Английски език 

форми на обучение - присъствена и дистанционна /онлайн/. 

Немски език

само с дистанционна форма на обучение


Преподават високо квалифицирани специалисти и университетски преподаватели.


Входящ тест за английски език

Входящ тест за немски език


Издаваме удостоверение за завършено ниво по съответния език:

удостоверение за завършен езикв курс в Студио S