БЕЛ за кандидат-студенти

ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

за СУ "Климент Охридски", УНСС, Пловдивски университет, Великотърновски университет и др. Подготовката по БЕЛ за кандидат-студенти в ОЦ "Студио S" има две основни форми на обучение:

1. Подготовка по БЕЛ НА ЖИВО в нашите офиси:  Курсове по БЕЛ  /групово обучение по БЕЛ/ или Уроци по БЕЛ  /индивидуално обучение по БЕЛ/

2. Подготовка по БЕЛ ОНЛАЙН с ПРЕПОДАВАТЕЛ на живо в нашите виртуални класни стаи: Курсове по БЕЛ /групово обучение по БЕЛ/ или Уроци по БЕЛ /индивидуално обучение по БЕЛ/

Всяка форма на обучение има своите плюсове. Изберете тази форма, която отговаря на вашите нужди и изисквания. 


ВИЖТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕЯТА ПО БЕЛ - ГРАФИК, ХОРАРИУМ, ЦЕНИ.


 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Обща информация:

Курсовете гарантират успешна кандидатстудентска подготовка за прием:

-  в СУ “Св. Кл. Охридски”(специалности: “право”, “психология”,” културология”, “философия”, “балканистика”, “българска филология” и др.);

-  в УНСС (почти всички специалности);

-  в Пловдивски университет, Великотърновски университет и др.

Предлагаме и индивидуално обучение;

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Приемният изпит по български език и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски” е от най-трудните в националната кандидатстудентска кампания. Известен факт е, че над 50% от явилите се получават двойки, но малко хора знаят, че 30 % изкарват оценки до Среден ( 3, 38).
Това показва, че изпитната комисия  не сваля високите си образователните изисквания.
 
2. За специалност “право” кандидатстудентският изпит по БЕЛ е задължителен!
 
3. Голяма заблуда е, че в най-търсените специалности като психология, културология, философия може безпроблемно да се влезе само с оценката от матурата по БЕЛ. 
 
Например, ако кандидатствате психология само с оценката от ДЗИ, тя се умножава по коефициент 2,5. При положен кандидатстудентски изпит коефициентът става 3. Това означава, че с пълна шестица на матурата получавате бал 15, а на университетския изпит –18. Така дори при начален бал 12 (две отлични оценки в дипломата) на практика матуритетната шестица няма да Ви стигне да се класирате (момичетата влизат с бал 27.60, а момчетата - с 27)! 
 
4. Кандидатстудентският изпит става неизбежен, а специализираната подготовка - задължителна! 
(Опитът да успеете само със знанията от училище е, меко казано, тест за обречени наивници.) 
 
5.  Нашият курс се води от квалифицирани преподаватели с 30-годишен стаж в проверката на кандидатстудентския изпит в СУ.
 
6. Обучението  предлага разнообразни методически стратегии за успешно разработване на изпитната тема в двата й варианта (по избор) :
- класическо интерпретативно съчинение върху творчеството на един автор;
- съпоставителен коментар (в литературно интерпретативна или в есеистична форма)  на
проблеми, заложени в посочени цитати от двама автори ; 
 
7. Конкретна цел в процеса на усвояване на изпитните изисквания е изграждане на умения:
 
за правилно разчитане  на зададения в заглавието на темата проблем 
      (осмисляне на битийните отношения: “човек – род - история” , “човек - град – свят”,
       “майка - любима - Родина”; “родно - чуждо”, “човек - време”, “син – дом - път” и др.);
за формулиране на базисната теза на изпитното съчинение и доразвиващите я подтези;
за целенасочена, задълбочена и логически последователна аргументация на твърденията;
за стройно композиране на текстовата структура;
за изясняване на авторовото естетическо мислене, жанровите особености на неговото творчество и платформата на художественото направление, към което принадлежи;
за ситуиране на творбата в контекста на литературната традиция; 
за вникване в типологията на героите и в особеностите на техните конфликти;
за разкриване на ролята на авторския глас;
за разчитане на базовите метафори и символи в художествените текстове;
за формулиране на проблем при съпоставката на два цитата (втората изпитна задача) и за диалогично (отворено) четене;
за прилагане на лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма;
 
8. Обучението е под формата на интерактивни уроци, които съдържат лекционна, анализационна, редакционна част, както и самостоятелна работа върху зададени писмени задачи.
 

ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА УНСС

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. УНСС предлага всеки месец (от октомври – до април) предварителни изпити по БЕЛ в две части: 
- задължителен тест по български език за абсолютно всички кандидатстващи; 
- специализиран - по български език и литература (върху материала от цялостното обучение в
11-и и 12-и клас); 
 
2. Вторият модул създава абсурдната ситуация  ”изпит върху все още непреподаван в учебната програма за 12 клас материал”(ако се явите например през ноември!). Това налага  “изпреварващ тип обучение” за успешно представяне на предварителните сесии;
 
3. Нашият курс предлага специализирана подготовка, съобразена с особената специфика на         въпросите по български език и литература, които се задават единствено на приемния изпит в УНСС.
 В конспекта на УНСС са включени някои автори, които почти не се споменават в часовете по литература в училище и, разбира се, не присъстват в матурата (например А. Разцветников, Н. Лилиев, Д. Бояджиев, К. Христов, Т. Траянов и др.).
 Въпросите често засягат малко известни биографична факти от социалното битие на автора, за които най-често учениците не са информирани от своите учители.
Тестовете по български език имат особена структура на въпросите и изискват специализирана помощ;
В изпитните въпроси се използват някои термини и понятия, с които не се оперира в часовете по БЕЛ в училище (например хипоним, дисфемизъм, апокопа, кодифицирани езикови средства, етикетни формули и др.)
Помощните материали, предложени в книжарницата на УНСС (указания за изпитните изисквания, сборници с тестове и др.), са недостатъчни източници за сериозна подготовка, базирана единствено върху самообучението.
 
 

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ КУРСОВЕ ПО БЕЛ ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТИ:

 
Подготовка по БЕЛ за учениците от 12 клас:

1. Едногодишна форма на обучение по БЕЛ, веднъж в седмицата по 3 астрономически часа и 15 минути;
2. Интензивна форма на обучение по БЕЛ(петмесечни курсове); 
3. Експресна форма на обучение по БЕЛ /четиримесечен февруари – май/
4. Свръхинтензивна форма на обучение по БЕЛ(обучение в летните месеци: юни –септември, лятото преди 12 клас);

 
 
Подготовка по БЕЛ за учениците от 11 клас: 

1. Двегодишна (два пъти в месеца). Това е форма на обучение, която дава възможност за по-умерен процес на подготовка и за успешно представяне на предварителните приемни изпити.
2. Експресна форма на обучение по БЕЛ /четиримесечен февруари – май по време на 11 клас/ с изпреварващ ефект.

 
 
Да се посмеем
Ние смятаме, че обучението трябва да е и забавно. Затова Ви предлагаме да се посмеем с мисли, парадокси и кандидатстудентски бисери. Вижте следния файл: Кандидатстудентски бисери
 

Курсове по рисуване в Студио S. В центъра предлагаме: - курсове по рисуване и уроци по рисуване за подготовка за кандидатстване у нас и в чужбина, изготвяне на портфолио с рисунки; - рисуване за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти; - курсове по рисуване и уроци по рисуване за удоволствие, рисуване за хоби, рисуване за любители; - рисуване за деца, изобразително изкуство за деца и приложни изкуства за деца; - онлайн уроци по рисуване и онлайн курсове по рисуване.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗА ОНЛАЙН ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ.

Вижте подробна информация за онлайн обучението в "Студио S" тук.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИДЕО ЗАПИСИ НА УРОЦИТЕ ПО СЕДМИЦИ:

/достъп само за курсисти на "Студио S"/

За СУ "Климент Охридски"

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За УНСС

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За Пловдивски Университет

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица

 

За Велико Търновски Университет

1-ва седмица 10-та седмица 18-та седмица 27-ма седмица 36-та седмица
2-ра седмица 11-та седмица 19-та седмица 28-ма седмица
3-та седмица 12-та седмица 20-та седмица 29-та седмица
4-та седмица 13-та седмица 21-ва седмица 30-та седмица
5-та седмица 14-та седмица 22-ра седмица 31-ва седмица
6-та седмица 15-та седмица 23-та седмица 32-ра седмица
7-ма седмица 16-та седмица 24-та седмица 33-та седмица
8-ма седмица 17-та седмица 25-та седмица 34-та седмица
9-та седмица 18-та седмица 26-та седмица 35-та седмица